خدمات حسابداری، حسابرسی و دارایی

این شرکت با داشتن تفاهم نامه با شرکت حسابداری تندیس درفک، کلیه خدمات حسابداری، حسابرسی، اخذ مفاصا حساب و معافیت (برعملکرد - مالیات بر ارزش افزوده) همچنین گزارش‌های لازم برای سازمان حسابرسی تأمین اجتماعی را در منطقه آزاد انجام می‌دهد.