مشاوره و تبلیغات در نمایشگاه‌ها

این شرکت با رزومه خوب مدیران خود در برپایی نمایشگاه های داخلی و خارجی و همچنین تفاهم نامه با آژانس تبلیغات کادوسیه آماده ارائه کلیه خدمات مشاوره و راه اندازی کمپین تبلیغات و اجرا در زمینه چاپ و بسته بندی، تبلیغات محیطی و برپایی نمایشگاه می‌باشد.

مشاوره و تبلیغات در نمایشگاه‌ها