اخذ گواهینامه بین المللی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ گواهینامه 1 ساله :

1- اصل گواهینامه ایرانی معتبر
2- یک قطعه عکس که در مورد خانم ها با حجاب کامل و در مورد آقایان اگر با کروات هم باشد اشکالی ندارد.
3- اصل یا کپی پاسپورت

چاپ

هزینه گواهینامه 1 ساله: 638،000 ريال
هزینه گواهینامه 1 ساله (پلاک منطقه آزاد): 957،000 ريال

فرم درخواست گواهینامه بین المللی

فرم درخواست گواهینامه بین المللی
دریافت فایل


صدور دفترچه مالکیت بین المللی خودرو و پلاک ترانزیت

مدارک مورد نیاز جهت ترانزیت :

1- اصل پروانه خروج موقت (کاپوتاژ)
2- ارائه اصل یا کپی کارت ماشین یا شناسنامه مالکیت خودرو
3- اصل یا کپی گذرنامه

چاپ

هزینه ترانزیت با پلاک ملی: 2،879،000 ريال
هزینه ترانزیت با پلاک منطقه آزاد: 4،318،500 ريال

فرم درخواست صدور دفترچه مالکیت بین المللی خودرو و پلاک ترانزیت

فرم درخواست صدور دفترچه مالکیت بین المللی خودرو و پلاک ترانزیت
دریافت فایل