مشاوره و سرمایه گذاری

با ایجاد دفتر نمایندگی شعبه ای از بیمه حافظ (در شرف تأسیس) ارائه دهنده خدمات تخصصی بیمه در زمینه کالا و ارسال و مراسلات و مسئولیت های ناشی از صادرات، واردات، ساختمان، عمره و غیره می‌باشد.