کیدکس 2017

اولین نمایشگاه اسباب بازی و بازی های کودکانه در منطقه آزاد انزلی

EMail   kidex2017@gmail.com

Telegram   09030592010

Support   01344450550-2

Mobile   09113820000

18 لغایت 22 بهمن ماه واقع در سالن نمایشگاهی بین المللی منطقه آزاد انزلیشما نیز دعوت هستید