مهمترین خبرهای تجاری منطقه آزاد انزلی


  • معرفی ظرفیت های گردشگری منطقه آزاد انزلی در همایش توسعه تورگردانی کشور

    به گزارش مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل سازمان منطقه آزاد انزلی، ظرفیت ها و توانمندیهای گردشگری این منطقه در همایش تورگردانی کشور معرفی شد ...