براي هماهنگي و هم افزايي بيشتر دستگاههاي اجرايي استان گيلان در منطقه آزاد انزلي گردهم آمدند

به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، اين سازمان با برگزاري نشست تخصصي هماهنگي دستگاههاي اجرايي گيلان با خود، گام ديگري در راستاي توسعه همكاريها و هماهنگي هاي درون استاني براي تحقق اهداف و برنامه هاي خود برداشت.

مهندس رضا مسرور رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي، نحوه تعامل دستگاه هاي اجرايي استان با اين منطقه را در جهت اعمال مزايا و معافيتهاي منطقه در مسير جذب سرمايه گذاران و فعالين اقتصادي را حائز اهميت اعلام كرد و گفت: رويكرد اين سازمان تعامل حداكثري با دستگاه هاي اجرايي استان است، چراكه اين همكاري باعث جذب سرمايه گذار و رفع مشكل اشتغالزايي در استان مي شود.

وي با بيان اينكه وجود وحدت رويه وفرماندهي در مناطق آزاد موجب كاهش بوروكراسي اداري و تسهيل و تسريع در خدمات رساني به سرمايه گذار و ارباب رجوع مي شود، افزود: منطقه آزاد انزلي همچون ساير مناطق آزاد كشور يك مدل مديريتي والگوي توسعه است كه افزايش تعاملات و همكاريهاي في مابين موجبات توسعه اقتصادي منطقه و استان را فراهم مي كند.

مسرور همكاري بيشتر دستگاههاي اجرايي استان گيلان در مسير تحقق برنامه هاي سازمان متبوع خود، من جمله رونق بورس كالاي منطقه را خواستار شد و افزود :دستگاههاي اجرايي استان پروژهاي عمراني در حال اجرا در سال ۹۳ و برنامه هاي در دست اجرا عمراني سال ۹۴ خود در محدوده اين منطقه را جهت هم افزايي و هماهنگي به اين سازمان ارائه نمايند.

در اين نشست كه معاون عمراني استاندار و مديران ارشد بيش از ۲۰ دستگاه اجرايي استان گيلان و معاونين و مديران سازمان حضور داشتند شركت كنندگان ضمن قدرداني از تلاشهاي مديرعامل سازمان منطقه آزاد انزلي در زمينه برگزاري اين نشست تخصصي، گسترش تعاملات با دستكاه اجرايي استان و رونق فضاي كسب و كار در محدوده منطقه ، آمادگي خود را براي همكاري و همراهي در خصوص اجراي كامل قوانين مناطق آزاد ، اعمال مزايا و معافيتهاي قانوني اين منطقه و توسعه هر چه بيشتر منطقه آزاد انزلي اعلام كردند و مقرر گرديد اين جلسات در دوره هاي زماني سه ماهه برگزار شود.

هم چنين در اين جلسه قوانين و مقرارات مناطق آزاد و ويژه اقتصادي مصوب مجلس شوراي اسلامي و آيين نامه هاي اجرايي آن و حدود اختيارات سازمان هاي مناطق آزاد در برنامه پنجم توسعه براي حاضرين تشريح شد.