برگزاری انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان

انتخابات دوره هشتم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان صبح روز دوشنبه مورخ 1393/12/18 در محل اتاق بازرگانی گیلان با حضور بازرسان برگزار و بعد از 2 ساعت تمدید زمان رای دهی، نتایج به شرح ذیل اعلام گردید.

اسامی منتخبین هشتمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی گیلان:

گروه بازرگانی: آقای مهران فکری: 243 رای آقای علیرضا آقازاده طاهر گورابی: 231 رای  آقای طاهر زمردنیا: 214 رای  آقای بهمن لطیفی: 194 رای  آقای علیرضا صنعت کار: 186 رای

گروه صنعت: آقای جعفر ناصر پژوهش: 222 رای   آقای حجت نقاش زادگان رشتی: 215 رای   آقای ایرج محبوبی: 211 رای   آقای محمد جواد براز جانی: 207 رای    آقای سید عبدالغفار نجفی شوشتری: 186رای

گروه معدن: آقای شجاع الدیـن بدری: 252 رای   آقای هادی داداش زاده: 224 رای

گروه کشاورزی: آقای هـادی تیـزهـوش تابان: 267 رای   آقای قاسم رضائیان: 224 رای     آقای محمد علی شجاع پور: 219 رای