افتتاح يك برج مسكوني در منطقه آزاد انزلي همزمان با هفته دولت


به گزارش مديريت روابط عمومي و امور بين الملل سازمان منطقه آزاد انزلي، همزمان با هفته دولت يك برج مسكوني در محدوده فاز تجارت و گردشگري اين منطقه مورد بهره برداري قرار مي گيرد.

بنابراين گزارش مجتمع مسكوني طاووس به عنوان مرتفع ترين و بزرگترين مجتمع مسكوني استان گيلان در ۴ بلوك ۲۰ و ۲۲ طبقه با ۱۰۷۰ واحد در منطقه آزاد انزلي با سرمايه گذاري بخش خصوصي در حال ساخت مي باشد كه بلوك D از برجهاي اين مجتمع در هفته دولت به بهره برداري ميرسد.

اين گزارش مي افزايد تأمين شرايط لازم براي حضور و ماندگاري مسافرين و سرمايه گذاران در محدوده اين منطقه و استان گيلان به عنوان يكي از مهمترين زيرساختهاي جذب گردشگر و سرمايه گذار از مهمترين رويكردهاي سازمان منطقه آزاد انزلي است كه صدور مجوز براي احداث مجتمع مسكوني طاووس، در همين راستا صورت پذيرفته است.